نیپنا/گزارش
سهم پتروشیمی از «نوفلرینگ» صنعت نفت
صنعت پتروشیمی اکنون اجرای به صفر رساندن سوزاندن گازهای مشعل در صنعت نفت را به‌عهده دارد.
سه شنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۰ - ۱۴:۲۹
 
سه شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۷ - ۱۵:۱۵
 
شنبه ۱۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۳:۳۱
پتروشیمی و شاه بیتی که پیش نیاز تولید ملی است
«تنوع بخشی و تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی»
 
یکشنبه ۰۲ دی ۱۳۹۷ - ۱۰:۲۰
جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد ملی
مرکز پژوهش های مجلس بررسی کرد؛
 
شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲
 
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۱۰ ۹ ۱۰