نیپنا/گزارش
استقبال شرکت های خارجی از نمایشگاه مجازی ایران پلاست
همزمان با برگزاری چهاردهمین نمایشگاه بین المللی ایران پلاست، نخستین نمایشگاه مجازی در تاریخ نمایشگاهی ایران پلاست به مدت دو هفته برگزار می شود.
چهارشنبه ۰۱ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۰
 
شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲
 
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
 
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۸
پتروشیمی، برگ برنده ایران در دوره تحریم
چشم انداز صنعت پتروشیمی، پس از 13 آبان
 
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۱۰ ۹ ۱۰