نیپنا/آرشیو اخبار
دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳
 
دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳
بهره برداری از ۶ طرح پتروشیمی
در راستای راهبرد تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی انجام شد
 
دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳
پتروشیمی نخل آسماری به بهره‌برداری رسید
با دستور سرپرست ریاست جمهوری
 
دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳
 
دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳
 
دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳
پتروشیمی آرین متانول به بهره‌برداری رسید
با دستور سرپرست ریاست جمهوری
 
دوشنبه ۰۴ تیر ۱۴۰۳
فاز نخست پتروشیمی هنگام به بهره‌برداری رسید
با دستور سرپرست ریاست جمهوری