نیپنا/جهان
استفاده از فناوری آمونیاک سبز برای تولید کود شیمیایی
گروه فناوری هلندی استامیکربن برای تولید کود شیمایی از فناوری آمونیاک سبز استفاده می‌کند.
سه شنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۲:۵۴
 
دوشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۴:۱۷
 
چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۳۳
 
سه شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۱:۱۹
 
شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۳:۵۰
آغاز تولید تجاری نسل جدید پلیمرها در آلمان
با هدف حفظ محیط زیست تحقق یافت:
 
چهارشنبه ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۹:۵۲
 
دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۳
 
صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰