نیپنا/گزارش و گفتگو
عزم جدی شرکت ملی صنایع پتروشیمی برای تکمیل زنجیره ارزش
تکمیل چرخه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی، مهمترین راهکار برای ایجاد رونق اقتصادی، اشتغالزایی و افزایش درآمدهای کشور است.
چهارشنبه ۰۵ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۲:۲۱
 
یکشنبه ۰۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۱۶:۵۶
 
پنج شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۰:۳۸
 
سه شنبه ۱۶ فروردین ۱۴۰۱ - ۱۳:۵۲
بررسی برنامه‌های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در دولت سیزدهم
مدیر برنامه ریز ی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشریح کرد
 
« قبلی صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »