نیپنا/درباره ما

درباره ما

لوگو شرکت

امروزه در عصر حاضر، ارتباطات یکی از بنیادی ترین دانش ها و مهمترین عوامل پیشرفت انسان امروزی و شالوده و اساس دیگر علوم قرن حاضر است. اینک با حساسیت بجا و درست مقام معظم رهبری در خصوص جایگاه ویژه روابط عمومی در سازمان ها و وزارتخانه های دولتی و با در نظر گرفتن آنچه بیان شد، شاید بیشتر بتوان به اهمیت علوم ارتباطات و نیز نقش روابط عمومی ها، به عنوان مجری اصلی آن در جوامع، دست یافت. 
دنیای امروز دنیای ارتباطات است. در هر ثانیه میلیون ها واحد اطلاعاتی در سطح جهان رد و بدل می شود. از زمانی که تحولات زندگی بشر سرعت گرفت، نیاز به اطلاعات و ارتباطات هر روز افزایش یافت. 
در سازمان های دولتی داشتن اطلاعات موثق، دقیق و به موقع با توجه به هدف و ساختار، بزرگ ترین سرمایه یک سازمان است و حیات یک سازمان به داشتن یک ارتباط دو سویه درون و برون سازمانی و انجام تبلیغات و کسب اطلاعات به روز و مفید بستگی دارد و این جاست که لزوم وجود روابط عمومی واقعی در ایستگاههای روابط عمومی نمایان می شود. 
برنامه ریزی برای برقراری ارتباط متقابل بین جامعه و مسئولین در راستای آگاهی مردم از عملکرد سازمان و آماده نمودن افکارعمومی برای اجرای طرحهای عظیم پتروشیمی با روشهای مختلف، بکارگیری روشهای نوین اطلاع رسانی و پیگیری تحولات فناوری اطلاعاتیIT  از وظایف روابط عمومی است.

برخی از وظایف واحدهای روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی بشرح زیراست : 

1- ارتباطات و مطالعات اجتماعی (انجام ‌مطالعات‌ و تحقیقات‌ مختلف اجتماعی، نظرسنجی، برگزاری مصاحبه، سخنرانی‌ و مدیریت پایگاه اطلاع رسانی در مورد فعالیتهای شرکت و تجزیه و تحلیل آن، ارتباط فراگیر با وسایل ارتباط جمعی و طراحی بازدیدهای خبری)
2- سمعی و بصری (برپایی نمایشگاه¬ها، اجرای برنامه¬های فیلمبرداری و عکاسی از امضای قرارداد، مجتمع¬ها، طرح ها و افتتاحیه ها، تهیه فیلم)
3- انتشارات (چاپ بروشور، پوستر، نقشه، کارت، کتاب، جزوه، نشریه داخلی)