نیپنا/گزارش
افزایش تنوع سبد محصولات پتروشیمی ایران در روزگار تحریم
معاون مدیریت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تکمیل زنجیره پروپیلن در برخی محصولات می‌تواند تا ۳۰ برابر ارزش‌افزوده ایجاد کرده و افزون بر تنوع در سبد محصولات پتروشیمی، تاب‌آوری این صنعت را نیز افزایش دهد.
سه شنبه ۰۸ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۷
 
شنبه ۰۳ آذر ۱۳۹۷ - ۱۰:۵۲
 
دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
 
شنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۷ - ۱۰:۱۸
پتروشیمی، برگ برنده ایران در دوره تحریم
چشم انداز صنعت پتروشیمی، پس از 13 آبان
 
چهارشنبه ۱۸ مهر ۱۳۹۷ - ۱۳:۱۵
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ صفحه ۷ از ۱۰ ۸ ۹ ۱۰