چهارشنبه ۰۲ اسفند ۱۴۰۲ - ۱۶:۲۵
اجرای طرح های پتروشیمی گلستان، زنجان و ابن سینای همدان از مصادیق بارز امید آفرینی دولت سیزدهم است
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، گفت: با انتخاب هوشمندانه راهبردهای توسعه صنعت پتروشیمی و با اهتمام مشخص و جدی دولت مردمی سیزدهم در راستای امید آفرینی، عملیات اجرایی طرح های پتروشیمی گلستان، زنجان و ابن سینای همدان که از سال ها قبل متوقف شده بودند، دردست پیگیری و شتاب بخشی است.
 
دوشنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۹:۲۸
رئیس شورای راهبردی شرکت های پتروشیمی منطقه مکران منصوب شد
با حکم معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
 
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۸
 
یکشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۲۲
اولویت نخست صنعت پتروشیمی تامین نیازهای صنایع داخلی و بعد صادرات است
مدیر توسعه صنایع پایین دستی شرکت ملی صنایع پتروشیمی:
 
شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۳:۲۴
راهبرد توسعه صنعت پتروشیمی / موشکافی سند ملی تکمیل زنجیره ارزش
معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی تشریح کرد:
 
شنبه ۲۸ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۱:۱۲
تخصیص بخشی از سود سالانه هلدینگ ها به توسعه طرح های پتروشیمی
مدیر برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد:
 
جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۰
 
جمعه ۲۰ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۴:۱۰
 
« قبلی صفحه ۱ از ۱۰ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »