مبین پشتیبان پتروشیمی های منطقه عسلویه

(چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷) ۱۰:۵۵

طرح پشتیبان گاز در منطقه عسلویه با اتصال خط لوله گاز پتروشیمی دماوند، پتروشیمی مبین و پتروشیمی پارس به دوام و پایداری تولید در شرایط خاص کمک می کند.

فرزانه رییس مجتمع پتروشیمی مبین در گفتگو با خبرنگار نیپنا در مورد طرح پشتیبان گاز عسلویه گفت: در حال حاضر سه خط لوله مجزا تامین کننده گاز در منطقه عسلویه وجود دارد که پتروشیمی مبین و دماوند هرکدام یک انشعاب از خط لوله گاز اصلی دارند اما پتروشیمی پارس با فازهای گازی پارس جنوبی تبادل گاز دارد به این شکل که گاز از فازها به پتروشیمی پارس آمده و بعد از استحصال اتان مازاد گاز دوباره به سمت فازهای گازی پارس جنوبی برمی‌گردد.
وی تصریح کرد: در طرح پشتیبان گاز پیش بینی شده که این سه به هم وصل شده و شبکه های انشعابی آنها پشتیبان هم شده و در صورت بروز مشکل در هر کدام از پتروشیمی ها فرآیند تولید مجتمع ها در منطقه متوقف نشود.
فرزانه افزود: قسمت اتصال خط لوله پتروشیمی مبین و دماوند در حال اجرا است اما قسمت مبین و پتروشیمی پارس در حال مقدمات مهندسی است یعنی هنوز به مرحله اجرا نرسیده زیرا باید خط گازی پارس به فازهای گازی تخلیه شود و به دلیل در سرویس بودن این خط در حال حاضر امکان اتصال بین مبین و پتروشیمی پارس وجود ندارد . البته این طرح پشتیبانی در مواقع اضطراری خواهد بود و به دوام و پایداری تولید در شرایط خاص کمک می کند.


تعداد بازدید : ۸۸۱

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید