پنج شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۷
امضای نخستین قرارداد واگذاری لیسانس تولید پروپیلن از متانول با دانش فنی ایرانی
با حضور معاون وزیر نفت صورت گرفت
قرارداد واگذاری لیسانس، اسناد مهندسی فرآیندی و مهندسی پایه طرح تولید پروپیلن از متانول با ظرفیت سالانه ۱۲۰ هزار تن میان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی فاتح کیمیا امضا شد.
 
دوشنبه ۲۷ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۱
 
یکشنبه ۲۶ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۱
 
شنبه ۲۵ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۱۵
 
چهارشنبه ۲۲ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۳:۳۵
 
۱ ۲ ۳ ۴ صفحه ۵ از ۱۰ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰