پنج شنبه ۰۳ مهر ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۷
امضای نخستین قرارداد واگذاری لیسانس تولید پروپیلن از متانول با دانش فنی ایرانی
با حضور معاون وزیر نفت صورت گرفت
قرارداد واگذاری لیسانس، اسناد مهندسی فرآیندی و مهندسی پایه طرح تولید پروپیلن از متانول با ظرفیت سالانه ۱۲۰ هزار تن میان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی فاتح کیمیا امضا شد.
 
دوشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۳:۰۹
 
دوشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۵۲
 
دوشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۱۱
 
دوشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۱:۲۳
 
شنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۴:۲۱
 
شنبه ۰۱ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۰۵
 
پنج شنبه ۳۰ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۰:۱۵
 
۱ ۲ ۳ صفحه ۴ از ۱۰ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ ۱۰