چهارشنبه ۰۲ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۴۸
دانش ایرانی قلب تپنده یک طرح توسعه ای پتروشیمی
لیسانس ایرانی به پتروشیمی فاتح کیمیا اعطا می شود
مدیرعامل شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی گفت قرارداد واگذاری لیسانس، اسناد مهندسی فرآیندی و مهندسی پایه طرح تولید پروپیلن از متانول با ظرفیت سالانه ۱۲۰ هزار تن میان شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی و پتروشیمی فاتح کیمیا روز پنجشنبه سوم مهرماه در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (ماهشهر) برگزار خواهد شد.
 
سه شنبه ۱۷ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۱۰
 
دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹ - ۸:۵۵
 
شنبه ۱۴ تیر ۱۳۹۹ - ۱۳:۲۱
 
چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۹ - ۹:۵۹
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ ۸ ۹ صفحه ۱۰ از ۱۰