نیپنا/مجتمع ها
انتشار سند استراتژی مسئولیت اجتماعی پتروشیمی جم بر مبنای استاندارد ایزو 26000
سند استراتژی مسئولیت اجتماعی پتروشیمی جم برمبنای الزامات ایزو 26000 بر اساس مدل GRI 2018 به همّت دبیرخانه کمیته مسئولیت اجتماعی و همکاری مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به چاپ رسید.
پنج شنبه ۱۳ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۴
 
شنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۱:۵۸
 
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۳:۲۰
 
چهارشنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۹:۵۹
 
دوشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۴:۱۱
 
یکشنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۱۳:۱۹
ثبت رکورد ۱۲۰ درصد ظرفیت اسمی در پتروشیمی بوعلی سینا
شکستن رکورد تولید در ۴۵ روزه نخست سال ۱۴۰۱؛
 
یکشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۱ - ۲۱:۴۷
 
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۱۰ ۹ ۱۰ بعدی »