نیپنا/مجتمع ها
انتشار سند استراتژی مسئولیت اجتماعی پتروشیمی جم بر مبنای استاندارد ایزو 26000
سند استراتژی مسئولیت اجتماعی پتروشیمی جم برمبنای الزامات ایزو 26000 بر اساس مدل GRI 2018 به همّت دبیرخانه کمیته مسئولیت اجتماعی و همکاری مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی به چاپ رسید.
پنج شنبه ۱۳ اَمرداد ۱۴۰۱ - ۱۵:۰۴
 
« قبلی ۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۱۰ ۷ ۸ ۹ ۱۰ بعدی »