اقدام دانشی و تحولی پتروشیمی مرجان در کاهش سالانه مصرف ازت در مخازن متانول

اقدام دانشی و تحولی پتروشیمی مرجان در کاهش سالانه مصرف ازت در مخازن متانول
(یکشنبه ۲۰ شهریور ۱۴۰۱) ۱۳:۵۲

معاون فنی مجتمع پتروشیمی مرجان گفت: کاهش سالانه ۴۲۰ میلیارد ریالی مصرف ازت درمخازن متانول پتروشیمی مرجان دستاورد مهم این طرح دانش بنیان است که به همت کارکنان خلاق و کارآمد این مجتمع اجرایی شد.

به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی و امورفرهنگی شرکت پتروشیمی مرجان، معاون فنی مجتمع پتروشیمی مرجان از اقدام دانشی و تحولی مهندسین فرآیند و برنامه ریزی تولید پتروشیمی مرجان درکاهش سالانه مصرف ازت در مخازن متانول این شرکت خبر داد.

سامان دادگسترگفت: کاهش سالانه ۴۲۰ میلیارد ریالی مصرف ازت در مخازن متانول پتروشیمی مرجان دستاورد مهم این طرح دانش بنیان است که به همت مهندسین خلاق و کارآمد این مجتمع صنعتی اجرایی شد.

 وی در ارتباط با ضرورت این اقدام تحولی افزود: از آنجا که توجه به پیشرفت های لحظه ای تکنولوژی در قرن حاضر و لزوم به کارگیری خلاقیت جهت حفظ مزیت های رقابتی در دنیای امروز، کاهش هزینه های تولید و پایین آوردن قیمت تمام شده به منظور حفظ حاشیه سود هرچه بالاتر از مهم ترین و اصولی ترین راهکارها برای شرکت های پیشرو می باشد در این راستاشرکت پتروشیمی مرجان که در فاز دو منطقه ویژه پارس جنوبی شهرستان عسلویه قرار داشته مگاپلنتی با تولید اسمی سالانه یک میلیون و ۶۵۰ هزار تن محصول متانول با گرید AA بوده لذا در جهت افزایش حاشیه سود با کم کردن مصارف و متعاقبا هزینه های تولید گام برداشته و با بهره گیری از دانش کارکنان طرح بهینه سازی مصرف انرژی را بعنوان اولویتی مهم و تحولی در سطح این مجتمع اجرایی نموده است.

دادگستر تاکید کرد: در کنار سایر اقدام های موفق انجام گرفته در این راستا از جمله کاهش مصــرف ســوخت به مقدارنصــف در کوره ریفرمر این پتروشــیمی، ســرویس جانبی نیتروژن گازی (ازت) از جمله مقادیری بود که انحراف مصــرف آن با توجه به شــرایط خاص فاز دو منطقه ویژه پارس جنوبی شناسایی گردید و اقدامات زیادی در جهت بهینه سازی مصرف آن به صورت گام به گام صورت گرفت.

معاون فنی مجتمع پتروشیمی مرجان در خصوص چگونگی فرآیند طرح این اقدام فنی و اجرایی نیز ادامه داد: مصرف اصلی ازت معمولا در مخازن ذخیره بوده و بدین جهت توجه اصلی متوجه آن گردید، به جهت حساسیت مخازن و خطرات بالقوه ای که هنگام کار روی آیتم های مرتبط با فشـار آنها پتانسـیل ظهور می یابند تمامی اقدامات با همکاری واحدهای خدمات فنی، بهره برداری و تعمیرات و با پایش های مداوم همراه بود و فرایند تغییرات با نظارت کامل بخش های مرتبط و با زمان بندی مناسب انجام پذیرفت ونهایتا با یافتن دلایل اصلی انحراف مصرف، کم مخاطره ترین، در دسترس ترین و کم هزینه ترین راه حل ها پیشنهاد، بررسی و اجرایی گردید و منجر به کاهش مصرف ازت و هزینه های مرتبط ضمن افزایش قابلیت اطمینان مخازن شد.

وی تصریح کرد: اصـلاح صـورت گرفته از این نظر قابل تحسـین بوده که تمامی مراحل حل خلاق مسـئله شـامل مرحله تحلیل محیط، تشـخیص مسئله، شناخت مسئله، فرضیه سازی، ارائه راهکارها، انتخاب راهکار، اجرای راهکار تا نهایتا مرحله کنترل انجام شده و می توان گفت یکی از موفق ترین روش های اجرای حل خلاق مســئله اســت که با افتخار در پتروشــیمی مرجان اتفاق افتاده و نهایتا به دستاوردهای اشاره شده نائل آمده است.

معاون فنی مجتمع پتروشیمی مرجان دستاورد های حاصله از نتایج مطلوب این ایده خلاقانه را مطرح ودر این خصوص اظهار کرد: کاهش مصرف ازت به میزان 14 میلیون نرمال متر مکعب در سال در راستای بهینه سازی مصارف، کاهش هزینه های تولید معادل 420 میلیارد ریال در سال در راستای کاهش بهای تمام شده و افزایش حاشیه سود و نیز جلوگیری از ورود بخارات متانول و CO ،و هیدروژن به اتمسفر جهت جلوگیری از آلودگی محیط زیست و همچنین افزایش قابلیت اطمینان مخازن و اضافه کردن Safeguard جهت هرچه ایمن تر کردن شرایط ، و نیز افزایش قابلیت عملیاتی سیستم تنظیم فشار و تسهیل عملکرد آن از دستاورد های ممتاز این اقدام دانشی در پتروشیمی مرجان است.

تعداد بازدید : ۸۵۶