نیپنا/مناطق
پارگی لوله در پتروشیمی خراسان سبب ایجاد صدای شدید در منطقه شده است
رئیس روابط عمومی پتروشیمی خراسان درباره حادثه این مجتمع گفت: ورود ناگهانی گاز سبب پارگی در تجهیزات واحد آمونیاک شده که صدای مهیبی را در منطقه ایجاد کرده است.
جمعه ۰۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰
 
سه شنبه ۰۴ شهریور ۱۳۹۹ - ۹:۲۷
 
دوشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۱۲:۴۳
طرح های پتروشیمی سرمایه های بزرگ کشور
استاندار بوشهر تاکید کرد:
 
دوشنبه ۰۳ شهریور ۱۳۹۹ - ۹:۳۰
 
دوشنبه ۲۷ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۴:۵۶
 
دوشنبه ۲۷ اَمرداد ۱۳۹۹ - ۱۱:۳۳
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۶ ۷ صفحه ۸ از ۱۰ ۹ ۱۰