نیپنا/مناطق
پارگی لوله در پتروشیمی خراسان سبب ایجاد صدای شدید در منطقه شده است
رئیس روابط عمومی پتروشیمی خراسان درباره حادثه این مجتمع گفت: ورود ناگهانی گاز سبب پارگی در تجهیزات واحد آمونیاک شده که صدای مهیبی را در منطقه ایجاد کرده است.
جمعه ۰۳ بهمن ۱۳۹۹ - ۱۵:۰۰
 
شنبه ۱۰ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۰
 
سه شنبه ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۱۱:۰۵
 
چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹ - ۹:۱۷
 
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ صفحه ۶ از ۱۰ ۷ ۸ ۹ ۱۰