شفاف سازی و توضیح یک خبر

شفاف سازی و توضیح یک خبر
(دوشنبه ۴ تیر ۱۴۰۳) ۲۰:۳۶

بدینوسیله به اطلاع می رساند؛ در راستای احترام به افکار عمومی، شفاف سازی صحیح و اطلاع رسانی مستند و متقن همچنین جلوگیری از نشر اکاذیب و وارد نمودن هرگونه اتهام و افترا نسبت به کارکنان خدوم و متعهد دولت، بر خود لازم می دانیم توضیحات ذیل را در خصوص خبر منتشر شده با موضوع "واگذاری منازل سازمانی متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی به تعدادی از کارکنان" که از سوی برخی از رسانه و فضای مجازی نشر داده شده است، ارائه گردد:

1. با استناد به بند ۷ ماده ۱۱ مجموعه مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، کارکنان دارای عناوین شغلی خاص به صورت صرفا" امانی برای مدت محدود امکان استفاده از منازل سازمانی را با شرایط مقرر دارند همچنین به موجب ماده (۶) قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند تا حداقل ۷۰ درصد از ظرفیت منازل مسکونی سازمانی تحت تملک خود را جهت بهره برداری به خانواده های کارکنان دارای سه فرزند و فاقد مسکن ملکی مناسب به نام ایشان و خانواده بلافصل (همسر و فرزندان تحت تکفل) در محدوده شهر محل خدمت تخصیص دهند.

2. صراحتاً تاکید می گردد؛ مالکیت واحد های مسکونی - سازمانی به صورت مطلق متعلق به شرکت ملی صنایع پتروشیمی می باشد و این منازل مستند و منطبق با مقررات و قوانین، به صورت امانی (بدون انتقال مالکیت) و صرفا" برای دوره محدود ۳ ساله در اختیار کارکنان حائز شرایط قرار گرفته است.

3. به منظور صیانت از شأن، جایگاه و اعتبار سرمایه انسانی متعهد و متخصص که همواره در تحقق راهبردها و اهداف صنعت ارزش آفرین پتروشیمی تلاش می نمایند، شرکت ملی صنایع پتروشیمی حق پیگیری حقوقی را برای خود محفوظ می دارد.


روابط عمومی شرکت ملی صنایع پتروشیمی

تعداد بازدید : ۲,۵۱۳