تقدیر معاون صنایع وزارت صمت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی

تقدیر معاون صنایع وزارت صمت از شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تامین مواد اولیه صنایع پایین دستی
(سه شنبه ۸ فروردین ۱۴۰۲) ۱۳:۰۰

معاون صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: با حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در روزهای پایانی سال 1401 مواد اولیه مورد نیاز صنایع در داخل کشور تامین شد.

به گزارش نیپنا؛ محمد مهدی برادران معاون صنایع عمومی وزیر صنعت، معدن و تجارت، ضمن قدردانی و تشکر از همراهی شرکت ملی صنایع پتروشیمی در تامین پایدار نیاز صنایع پایین دستی کشور، گفت: با حمایت شرکت ملی صنایع پتروشیمی در روزهای پایانی سال 1401 مواد اولیه مورد نیاز صنایع در داخل کشور تامین شد.

وی در خصوص راهکارهای تداوم رشد صنعت در سال 1402، افزود: وقتی ما به دنبال رشد هستیم باید مقدمات آن را نیز فراهم کنیم و مواد اولیه را در اختیارتولید کننده قرار دهیم، تا قبل ازدولت سیزدهم حد اکثرسهمیه اختصاص داده شده محصولات پتروشیمی به صنایع داخلی در حدود  30 درصد بود، اما در دولت سیزدهم این مورد را به آمار تولید متصل کردیم.


 

 

 



تعداد بازدید : ۲,۱۸۱