برگزاری نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی با هدف ارتقای نظام سلامت و صنعت پتروشیمی

برگزاری نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی با هدف ارتقای نظام سلامت و صنعت پتروشیمی
(یکشنبه ۲۷ آذر ۱۴۰۱) ۲۰:۳۲

نخستین نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی در راستای ارتقای برنامه های نظام سلامت و صنعت پتروشیمی، برگزار شد.

به گزارش نیپنا به نقل از دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی، در راستای تحقق استراتژی های حوزه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی و اجرای مصوبات شورای عالی مسئولیت اجتماعی، اولین نشست تخصصی مسئولیت اجتماعی در راستای ارتقای برنامه های نظام سلامت و صنعت پتروشیمی به میزبانی وزارت بهداشت در تاریخ 27 آذرماه برگزار شد.

این نشست با حضور محمودی مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در امور اجتماعی و دبیر کارگروه خیرین و مشارکت مردمی،  علی ربانی مشاور اجتماعی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشمی و رئیس دبیرخانه مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی، به همراه روسای ادارات مسئولیت پذیری اجتماعی و امور خیرین سلامت اداره کل سازمان های مردم نهاد و خیرین سلامت وزارت بهداشت برگزار شد.

در این جلسه ضمن ارائه گزارش اقدامات مسئولیت اجتماعی صنعت پتروشیمی در حوزه درمان، موارد مختلفی مورد بررسی قرار گرفت: ارائه برنامه مشارکتی شاخص محور در حوزه سلامت برای مشارکت در طرح های توسعه حوزه درمان مناطق میزبان صنعت و مناطق محروم و استفاده از بخشی از ظرفیت سهم وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در مالیات ارزش افزوده حاصل از تداوم فعالیت صنعت در مناطق میزبان، همچنین • استفاده از ظرفیت های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای اجرای طرح های غربالگری و پیشگیرانه در صنعت پتروشیمی مورد بررسی قرار گرفت.

بر اساس این گزارش ، ایجاد صندوق های ارتقای سلامت، تعامل با روسای دانشگاه¬های علوم پزشکی جنوب کشور جهت بررسی نیازهای سلامت این مناطق  از دیگر موارد مورد بررسی بود.

ربانی برگزاری جلسات هم افزایی جهت تقویت بخش های مختلف برای تمرکز موثرتر در حوزه های قابل بهبود را ارزشمند ارزیابی نمود و اظهار امیدواری کرد با حمایت شورای عالی مسئولیت اجتماعی، مدیران و مسئولین ذیرربط و با اجرای پروژه های بهبود هدفمند، شاخص های حوزه بهداشت و درمان در مناطق هدف و مناطق محروم کشور ارتقا یابد.


تعداد بازدید : ۳,۲۱۵