آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شرکت پتروشیمی خراسان

آگهی فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه گران شرکت پتروشیمی خراسان
(یکشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۱) ۱۲:۰۰

شرکت پتروشیمی خراسان در نظر دارد پروژه خط انتقال پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب شهر بجنورد به روستای قارلق رسوب گیر بندقارلق پتروشیمی خراسان به روش مهندسی، خرید و ساخت(EPC) را به پیمانکار واجد صلاحیت واگذار کند.

به گزارش روابط عمومی شرکت پتروشیمی خراسان؛ پیمانکاران واجد شرایط، می توانند نسبت به دریافت اسناد ارزیابی کیفی با مراجعه به سایت www.khpc.ir اقدام و تا پایان وقت اداری 10 مهر 1401 پس از تکمیل اسناد همراه با مدارک مورد نیاز به نشانی ذکر شده در ادرس ذیل همین آگهی ارسال نمایند. ضمناً در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با تلفن 3133 (058) داخلی2780و2695 تماس حاصل فرمایند.
توضیحات: دریافت اسناد و تحویل مدارک هیچگونه حقی برای متقاضیان جهت دعوت به مناقصه ایجاد نخواهد نمود.
آدرس محل تحویل اسناد: دبیرخانه حراست مجتمع پتروشیمی خراسان واقع در بجنورد کلیومتر 17 جاده بجنورد به شیروان تلفن تماس 3133-058.
تعداد بازدید : ۴۶۴