ایران پلاست فرصتی برای ارائه دستاوردهای صنایع پایین دستی

ایران پلاست فرصتی برای ارائه دستاوردهای صنایع پایین دستی
(دوشنبه ۱۴ شهریور ۱۴۰۱) ۱۰:۴۷

مدیر عامل شرکت پایدار پلاستیک گفت:در سال های گذشته به اهداف مورد نظر خود در ایران پلاست دست پیدا کرده ایم و برای ما همیشه این رویداد خوب بوده است.

مدیر عامل شرکت پایدار پلاستیک گفت: در دوره های گذشته ایران پلاست، همیشه به اهداف مورد نظر خود دست پیدا کرده ایم و برای ما همواره این رویداد خوب بوده است.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه ایران پلاست «محمد هاشمی» مدیر عامل شرکت پایدار پلاستیک درباره ثبت نام و جانمایی در نمایشگاه ایران پلاست اظهار کرد: در فرایند ثبت نام و جانمایی تا این بخش از نمایشگاه، نارضایتی از سوی ما وجود ندارد.

وی برای برگزاری هر چه بهتر نمایشگاه ایران پلاست توضیح داد: به طور مثال همیشه غرفه خلیج فارس را به عنوان سالن محصولات آماده می شناختیم، اما اکنون به بخش دیگری اختصاص پیدا کرده است. پیشنهاد می شود که برای شرکت ها جانمایی 5 ساله یا10ساله انجام دهند، در نمایشگاه های خارجی همه چیز از قبل مشخص است.

مدیر عامل شرکت پایدار پلاستیک در خصوص میزان استقبال از نمایشگاه ایران پلاست گفت: در یک سال اخیر کرونا فروکش کرده و خیلی ها منتظر گشایش این نمایشگاه هستند، فکر می کنم در همین ساعت اعلام شده که البته می توانست در ساعت های بهتری هم باشد، بازدید خوبی از این رویداد انجام شود.

به گفته این تولیدکننده مکان نمایشگاه بین المللی تهران به دلیل مشکلات ترافیکی محل مناسبی نیست و از سوی دیگر نمایشگاه آفتاب نیز به خاطره ها پیوسته است.

هاشمی در خصوص تجارب رایزنی با بازرگانان خارجی در دوره های گذشته نمایشگاه ایران پلاست، گفت: در گذشته تعاملاتی با بازرگان خارجی وجود داشته و حتی مشتری صادراتی داشتیم؛ احتمال می دهیم در همین نمایشگاه هم اتفاق بیفتد.

این تولیدکننده در پاسخ به این پرسش که آیا شرکت پایدار پلاستیک در دوره های گذشته به اهداف از پیش تعیین شده خود رسیده است، گفت: در سال های گذشته به اهداف مورد نظر خود در ایران پلاست دست پیدا کرده ایم و برای ما همیشه این رویداد خوب بوده است.

هاشمی درباره رونمایی از محصولات جدید در نماشگاه ایران پلاست امسال توضیح داد: در این دوره همانند گذشته محصولات جدید داریم، دو محصول تولید کردیم که رونمایی شده و یک محصول جدید در نمایشگاه رونمایی می شود.
تعداد بازدید : ۷۱۲