دستاوردهای صنعت پتروشیمی از مرداد 1399 تا ابتدای خرداد 1401

دستاوردهای صنعت پتروشیمی از مرداد 1399 تا ابتدای خرداد 1401
(شنبه ۵ شهریور ۱۴۰۱) ۰۹:۴۳

بررسی دستاوردهای صنعت پتروشیمی از مرداد 1399 تا ابتدای خرداد 1401 در یک نگاه

شاخص های صنعت پتروشیمی کشور از مرداد1399 تا خرداد 1401

دستاوردهای صنعت پتروشیمی در دولت سیزدهم مرداد1399 تا خرداد1401

مدیریت برنامه ریزی و توسعه شرکت ملی صنایع پتروشیمی
تعداد بازدید : ۴۴۴