برگزاری نخستین جلسه آشنایی با ابزار مالی گواهی اشتغال مولد ( گام )

برگزاری نخستین جلسه آشنایی با ابزار مالی گواهی اشتغال مولد ( گام )
(سه شنبه ۱ شهریور ۱۴۰۱) ۱۱:۵۴

مدیرتوسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی گفت: یکی از مهمترین مزایای تامین مالی زنجیره تامین می توان به افزایش شفافیت و نظارت پذیری در معاملات اقتصادی، کاهش انحراف در تخصیص منابع و کاهش هزینه تمام شده محصول اشاره کرد.

به گزارش نیپنا، عباس غلامی مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی درباره برگزاری نخستین جلسه آشنایی با ابزار مالی گواهی اشتغال مولد ( گام ) اظهار کرد: در راستای سیاست های مدیریت توسعه صنایع پایین دستی در حمایت از تولید و متنوع کردن روش های تامین مالی در چهارچوب تامین مالی زنجیره تامین ( Supply Chain Finance ) ، اولین جلسه آشنایی با روش تامین مالی گواهی اشتغال مولد ( گام ) به عنوان روشی جدید با حضور نمایندگان صنایع بالادستی ( انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی ، مجتمع های تولیدی پتروشیمی ) و پایین دستی پتروشیمی ( انجمن ملی پلیمر ) ، بانک های عامل ( پارسیان و صادرات ) و نمایندگان وزارت صنعت ، معدن و تجارت به میزبانی این مدیریت برگزار شد.

غلامی با بیان این که از مهمترین مزایای تامین مالی زنجیره تامین می توان به افزایش شفافیت و نظارت پذیری در معاملات اقتصادی، کاهش انحراف در تخصیص منابع ، کاهش هزینه تمام شده محصول اشاره کرد، گفت: مهمترین مزیت اوراق گام به عنوان یکی از ابزارهای تامین مالی زنجیره تامین، عدم دریافت سود از سوی بانکها، قابلیت معامله در بورس اورق بهادار قبل از سررسید و همچنین افزایش سرمایه در گردش تولیدکنندگان بدون خلق پول از سوی بانک مرکزی است.

مدیر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی ادامه داد: با توجه به جدید بودن این ابزار مالی ، مقرر شد جلسه های هماهنگی در راستای اجرایی شدن این ابزار، به طور مستمر تشکیل شود.

تعداد بازدید : ۸۳۸