حمایت NPC از تکمیل زنجیره ارزش در پتروشیمی تبریز

حمایت NPC از تکمیل زنجیره ارزش در پتروشیمی تبریز
(پنج شنبه ۱۳ اَمرداد ۱۴۰۱) ۱۴:۵۹

رئیس کل امور نظارت و هماهنگی پیشرفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: توسعه واحد های جدید پتروشیمی تبریز با توجه به برنامه ریزی های انجام شده در مسیر تکمیل زنجیره ارزش از روندی قابل قبول برخوردار است.

به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز ، شیخیان پور رئیس کل امور نظارت و هماهنگی پیشرفت شرکت ملی صنایع پتروشیمی از طرح های توسعه ای شرکت پتروشیمی تبریز بازدید کرد.

شیخیان پور در این بازدید ضمن ابراز رضایت از روند پیشرفت پروژه ها گفت: اجرای پروژه های توسعه ای پتروشیمی تبریز توسعه صنعت پتروشیمی را به همراه دارد و نیز موجب تکمیل زنجیره ارزش خواهد شد.

وی افزود: نکته مهمی که من در این بازدید دریافتم هزینه عملکردی واقعی با سرمایه گذاری پیش بینی شده اولیه است که این می تواند به عنوان رفرنس سایر صنایع باشدو نکته دیگر بهره مندی از نیروهای متخصص و توانمند بومی در اجرای طرح هاست که این موضوع در جای خود بسیار قابل تقدیر است. 

تعداد بازدید : ۱۸۸