دبیرخانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی تاکید کرد

توسعه اشتغال و کسب کار با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور

توسعه اشتغال و کسب کار با بهره گیری از ظرفیت شرکت های دانش بنیان و فناور
(شنبه ۲۵ تیر ۱۴۰۱) ۰۹:۴۳

مشاور اجتماعی معاون وزیر نفت در امور پتروشیمی به همراه جمعی از مدیران صنعت نفت از مجموعه پارک علم و فناوری خلیج فارس واقع در شهرستان بوشهر بازدید کرد.

 به گزارش نیپنا؛ علی ربانی با تاکید بر توجه و حمایت دبیر خانه مسئولیت اجتماعی شرکت ملی صنایع پتروشیمی از شرکت های دانش بنیان و فناور گفت: در راستای استراتژی مصوب در حوزه مسئولیت اجتماعی، از پارک علم و فناوری خلیج فارس با حضور مدیر عامل سازمان منطقه ویزه اقتصادی انرژی پارس و نیز مشاور اجتماعی معاون وزیر در امور گاز و مدیر HSE شرکت ملی نفت بازدید شد.

وی افزود: در ادامه این بازدید، در جلسه ای مشترکی میان مدیران صنعت نفت و مدیران پارک و دانشگاه خلیج فارس ، ضمن بررسی توانمندی های تعدادی از شرکت های فنی و مهندسی، مشاور و بازرسی بر ایجاد راهکارهای جدید همکاری و حمایت از این شرکت های تاکید شد.

مشاور اجتماعی معاون وزیر در امور پتروشیمی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان و فناور برای توسعه اشتغال و کسب و کار در استان بوشهر، خاطر نشان کرد: در این جلسه مقرر شد با محوریت سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، از ظرفیت های بالقوه شرکت های دانش بنیان و فناور در رفع نیازهای صنعتی و غیر صنعتی در استان بوشهر استفاده کرد.

 

تعداد بازدید : ۶۶۳