مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر مرکزی حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد

مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر مرکزی حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب شد
(یکشنبه ۲۲ خرداد ۱۴۰۱) ۱۹:۳۵

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی با صدور حکمی، سید محمود متفکریان را به‌ عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر مرکزی حراست این شرکت منصوب کرد.

به گزارش نیپنا، در حکم مرتضی شاهمیرزایی به سید محمود متفکریان آمده است:

با عنایت به مراتب تعهد، تخصص و سوابق ارزشمند جنابعالی ، تایید سازمان حراست کل کشور وحکم انتصاب رئیس محترم سازمان حراست صنعت نفت، به موجب این حکم به عنوان مشاور مدیرعامل و مدیر دفتر مرکزی حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی منصوب می شوید، از این رو اهداف و فعالیت های زیر مورد انتظار و تاکید می باشد:

پیگیری تحقق اهداف تولید دانش بنیان اشتغال آفرین با استفاده حد اکثری از ظرفیت حراست های شرکت های تابعه و همکار

شناسایی و به کارگیری نیروی انسانی متخصص، متعهد و کارآمد به ویژه نخبگان جوان و انقلابی بر اساس اصل شایسته سالاری

طراحی، برنامه ریزی وانجام امور حراستی، حفاظتی و صیانتی موثر و اطمینان بخش با هماهنگی و همکاری نهادهای ذیربط

بازآرایی ساختار سازمانی به منظور تقویت و توانمند سازی مدیران و کارکنان حراست طبق ساختار جدید دفتر مرکزی حراست

تعامل موثر با مدیران و کارکنان جهت صیانت از سرمایه های مادی ومعنوی سازمان و ارتقای هویت سازمانی و سلامت اداری

توسعه کمی و کیفی آموزشی و توجیهات حفاظتی مدیران و دارندگان مشاغل حساس و کارکنان حراست های تابعه

بهره گیری از ظرفیت های علمی،فنی و مهارتی شرکت های دانش بنیان و افزایش سطح کیفی حراستی، حفاظتی و صیانتی

نظارت و ارائه راهکارهای حفاظتی- امنیتی لازم جهت تامین امنیت هرچه بیشترتاسیسات مربوط به صنعت پتروشیمی

هماهنگی با سازمان حراست صنعت نفت به منظور پشتیبانی و رفع نیازهای حوزه تخصصی حراست در واحد های پتروشیمی

نظارت بر اجرای دستورالعمل های مقابله با بحران ها، تهدیدات، شرایط اظطراری،خرابکاری، جاسوسی، سرقت و نظایر آن

نظارت بر اجرای دستورالعمل های صادره از دفتر مرکزی حراست و توسعه اطلاع رسانی صحیح و به موقع به مراجع ذیصلاح

نظارت بر شفافیت معاملات و قراردادها در راستای ایجاد انضباط مالی و پیشگیری و مقابله با هرگونه فساد و تعارض منافع

امید است به استعانت از درگاه الهی و برنامه ریزی دقیق در انجام وظایف و امور محوله موفق وموید باشید.

به گزارش نیپنا، عظیم شیراوند رئیس سازمان حراست صنعت نفت در 28 اردیبهشت ماه سال جاری طی حکمی سیدمحمود متفکریان را به‌عنوان «معاون سازمان و مدیر دفتر مرکزی حراست شرکت ملی صنایع پتروشیمی» منصوب کرده بود.

تعداد بازدید : ۱,۲۲۶