اطلاعات تولید و فروش مجتمع های پتروشیمی وارد سامانه جامع تجارت می شود

اطلاعات تولید و فروش مجتمع های پتروشیمی وارد سامانه جامع تجارت می شود
(سه شنبه ۵ بهمن ۱۴۰۰) ۱۰:۳۱

فرایند تغذیه اطلاعات تولید و فروش مجتمع های پتروشیمی و نیز واحدهای فعال پایین دستی در سامانه جامع تجارت ایران آغاز شد.

به گزارش نیپنا، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعلام کرد: با هماهنگی و همکاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی، وزارت صمت و سازمان حمایت و با شناسایی بیش از 1290 قلم کالاهای پلیمری و شیمیایی (در 4 طبقه بندی)، روند تغذیه اطلاعات مجتمع های پتروشیمی در سامانه جامع تجارت آغاز شد.

بر اساس این گزارش، تاکنون با مشارک شرکت های پتروشیمی اطلاعات بیش از 60 شرکت شامل اطلاعات تولید و فروش در این سامانه ثبت شده است و با توجه به رویکرد شفافیت عملکرد واحدهای تولید و صنفی، اطلاعات بیش از 3600 واحد پایین دستی نیز در حال ثبت در سامانه است.

همچنین با توجه، به راه اندازی وب سرویس سامانه تولید در شرکت ملی صنایع پتروشیمی مقرر شده است اطلاعات تولید مجتمع ها توسط شرکت ملی صنایع پتروشیمی در سامانه جامع تغذیه شود.

 

 

سامانه جامع تجارت
تعداد بازدید : ۵۲۳