نخستین دوره صحه گذاری پروژه های بهبود صنعت پتروشیمی برگزار شد

اهمیت و نقش تعالی در توسعه صنعت پتروشیمی

اهمیت و نقش تعالی در توسعه صنعت پتروشیمی
(چهارشنبه ۸ دی ۱۴۰۰) ۱۳:۵۷

نخستین دوره صحه گذاری پروژه های بهبود صنعت پتروشیمی و ذی نفعان به میزبانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر اهمیت و نقش تعالی در توسعه صنعت پتروشیمی برگزار شد.

به گزارش خبرنگار نیپنا، نخستین دوره صحه گذاری پروژه های بهبود صنعت پتروشیمی و ذینفعان امروز چهارشنبه (8 دی ماه) با حضور مرتضی شاهمیرزایی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، حسن عباس زاده مدیر برنامه ریزی و توسعه و نیز علی محمد بساق زاده عضو هیئت مدیره و رئیس شورای سیاستگذاری جایزه تعالی صنعت پتروشیمی برگزار شد.

اهمیت و نقش تعالی در توسعه صنعت پتروشیمی

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، با تاکید بر اهمیت و نقش تعالی در توسعه صنعت پتروشیمی اظهارکرد: باید از تمامی ظرفیت ها و قابلیت های موجود در صنعت برای ارتقای جایگاه این صنعت ارزش آفرین استفاده کرد تا صنعت پتروشیمی به جایگاه واقعی خود در منطقه و بازارهای جهانی دست یابد.

وی افزود: با تکیه بر الگوی مدیریت بومی و نیروی انسانی کارآمد به عنوان سرمایه های سازمان می توان مسیر پیشرفت و توسعه را تداوم بخشید و نباید با نگاه تک بعدی به الگوهای وارداتی تکیه زد.

شاهمیرزایی با بیان این که این صنعت امانت است و ما امانتدار آن هستیم گفت: باید از صنعت پتروشیمی مراقبت کرد و آن را برای آیندگان حفظ کرد.

مرتضی شاهمیرزایی

همچنین، حسن عباس زاده مدیر برنامه ریزی و توسعه و علی محمد بساق زاده عضو هیئت مدیره و رئیس شورای سیاستگذاری جایزه تعالی صنعت پتروشیمی نیز در سخنانی از اقدام های انجام شده از سوی شرکت های پتروشیمی در مسیر تحقق جایزه تعالی صنعت پتروشیمی بر اهمیت دستاوردهای کسب شده تاکید کردند و در ادامه از همکاری و مشارکت تمامی پتروشیمی ها تقدیر کردند.

بر اساس این گزارش، در پایان این مراسم به رسم یادبود به شرکت های برتر در سه حوزه جهت گیری، اجرا و نتایج لوح تقدیر اهداء شد.

-در حوزه جهت گیری:

شرکت پتروشیمی شیراز (رتبه نخست) ، شرکت پمپیران (رتبه دوم) و شرکت پتروشیمی تبریز (رتبه سوم)

-در حوزه اجرا:

شرکت پمپ ایران (رتبه نخست)، سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی (رتبه دوم)  و پتروشیمی شیراز (رتبه سوم)

-در حوزه نتایج:

 شرکت پتروشیمی مارون(رتبه نخست)، شرکت پتروشیمی امیرکبیر (رتبه دوم) و شرکت پتروشیمی جم (رتبه سوم)

 

تعداد بازدید : ۳۵۸