ویژه مهر 1400

یکصد و چهل و هشتمین نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی منتشر شد

یکصد و چهل و هشتمین نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی منتشر شد
(دوشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۰) ۱۰:۱۱

یکصد و چهل و هشتیمن شماره نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی با موضوع ها، تحلیل ها و گزارش های کارشناسی و آکادمیک در زمینه توسعه متوازن و آینده پایدار صنعت پتروشیمی منتشر شد.

به گزارش نیپنا؛ در این شماره گفتگو، مصاحبه با احمد صادقی، عضو کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران ، گزارش با موضوع خط لوله اتیلن غرب؛ خط آبادانی، اشتغال و توسعه متوازن، جهان پتروشیمی با موضوع صنعت پتروشیمی جهان در سال ۲۰۲۱، مقالات با موضوع به سوی یک آینده پایدار در صنعت پتروشیمی: استراتژی‌های افزایش سودآوری منتشر شده است.

همچنین خوانندگان می توانند مطالب دیگری درباره منابع انسانی با موضوع تاثیر گردش شغلی، آموزش و محیط روانی و فیزیکی بر بهره وری نیروی انسانی در صنعت پتروشیمی ، سرمایه گذاری با موضوع نقش سیستم‌های مواد پیشرفته، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در صنعت پتروشیمی  ، محیط زیست با موضوع تقویت چارچوب‌های قانونی اتحادیه اروپا برای مقابله با فشارهای محیط زیستی و سلامت بخش خصوصی با موضوع معرفی هلدینگ های پتروشیمی مطرح جهان: صنایع اِوونیک ،صنایع تکمیلی با موضوع  آیا تولید مواد شیمیایی صنایع پایین دستی را نجات می دهد؟ و بخش ترجمه آیا تولید مواد شیمیایی صنایع پایین دستی را نجات می دهد؟  را در این نسخه الکترونیکی مشاهده کنند.

 

 

تعداد بازدید : ۷۲۸