گام بلند شرکت های اوره ساز برای یکصدایی در صنعت اوره

گام بلند شرکت های اوره ساز برای یکصدایی در صنعت اوره
(چهارشنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۰) ۱۵:۵۲

نخستین نشست کارگروه شرکت های اوره ساز ایران با پیگیری شرکت ملی صنایع پتروشیمی و انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی به میزبانی پتروشیمی پردیس و ریاست مدیرعامل این شرکت برگزار شد.

به گزارش نیپنا ، مدیرعامل پتروشیمی پردیس درخصوص این نشست اظهار کرد: برای ایجاد هم‌صدایی در صنعت اوره کشور، با پیگیری انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی و شرکت ملی صنایع پتروشیمی، اولین کارگروه صنعت اوره با حضور مدیران عامل شرکت های اوره ساز به میزبانی شرکت پتروشیمی پردیس برگزار شد.

جمشیدی با اشاره به اهداف و دستاوردهای این نشست گفت: با توجه به تأکید رهبر معظم انقلاب به پشتیبانی و مانع زدایی از تولید، در این کارگروه به بررسی مشکلات و معضلات پیش روی صنعت اوره در حوزه تولید، فروش داخلی و توسعه صادرات پرداخته شد.

تعداد بازدید : ۹۰۴