انتشار شماره جدید نشریه پیام پتروشیمی

انتشار شماره جدید نشریه پیام پتروشیمی
(دوشنبه ۱۵ شهریور ۱۴۰۰) ۱۴:۴۱

یکصد و چهل و هفتمین نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی ویژه شهریور ماه منتشر شد.

به گزارش نیپنا؛ در این شماره گفتگو، مصاحبه با بنیانگذار موسسه بین المللی باران ، گزارش با موضوع فعالیت موسسه افق ارتباط بین المللی باران ، جهان پتروشیمی با موضوع آینده صنعت پتروشیمی آفریقای جنوبی ، مقالات با موضوع پاندمی کووید-19 نگرش ما را به صنعت پتروشیمی دگرگون کرده است؛ چگونه؟ منتشر شده است.

همچنین خوانندگان می توانند مطالب دیگری درباره منابع انسانی با موضوع ساعات کاری و توازن کار- زندگی در صنعت پتروشیمی

، سرمایه گذاری با موضوع تاثیر عوامل اختلال‌زای بلندمدت بر نوآوری در صنعت پتروشیمی ، محیط زیست با موضوع نوآوری پاشنه آشیل توافقنامه سبز در اتحادیه اروپا
، بخش خصوصی با موضوع معرفی هلدینگ های برتر پتروشیمی دنیا: شرکت نفت کویت
،صنایع تکمیلی با موضوع ضرورت های زنجیره عرضه در سال 2020 و پس از آن
و بخش ترجمه چابکی فکری و نوآوری در شرکت های کوچک و خُرد: نقش میانجی رهبری کارآفرینانه- قسمت پنجم را در این نسخه الکترونیکی مشاهده کنند.

تعداد بازدید : ۲,۵۱۹