شرکت ملی صنایع پتروشیمی موفق به اخذ جایگاه برتر در جشنواره شهید رجایی شد

شرکت ملی صنایع پتروشیمی موفق به اخذ جایگاه برتر در جشنواره شهید رجایی شد
(یکشنبه ۲۴ اَمرداد ۱۴۰۰) ۱۰:۳۸

شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اخذ جایگاه برتر، موفق به کسب بالاترین امتیاز در شاخص های اختصاصی جشنواره شهید رجایی شد.

 

به گزارش نیپنا؛ در راستای نظام مدیریت عملکرد، فرایند ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی کشور به صورت سالانه و نظام مند به عنوان یکی از زیر نظام های مدیریت عملکرد در قالب جشنواره شهید رجایی انجام می شود.

برپایه این گزارش؛ ضوابط ارزیابی دستگاههای اجرایی در سال 1399 در دو بخش شاخص های عمومی و شاخص های اختصاصی انجام می شود.

این گزارش می افزاید: شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اخذ جایگاه برتر در این جشنواره، موفق به کسب بالاترین امتیاز در شاخص های اختصاصی دستگاهی (وزارت نفت) در سال 1399 شد.

شاخص های عمومی دربرگیرنده مواد قانون و مدیریت خدمات کشوری و آئین نامه ها، دستورالعمل ها و بخش نامه های مربوطه در قالب هفت محور اصلاح ساختار سازمانی، توسعه دولت الکترونیک، مدیریت سرمایه انسانی، شفافیت و مدیریت مالی، بهبود فضای کسب و کار و ارتقاء بهره وری، ارتقاء سلامت اداری مسئولیت پذیری و پاسخگویی و نیز استقرار نظام مدیریت عملکرد است.

همچنین، شاخص های اختصاصی بر پایه اسناد برنامه توسعه کشور، سیاست های کلی، ماموریت ها و وظایف دستگاههای اجرایی ارزیابی می شود.

تعداد بازدید : ۱,۷۵۸