شرکت های پتروشیمی ایران پذیرش مطلوبی در برابر ایده های جدید دارند

(چهارشنبه ۱۹ خرداد ۱۴۰۰) ۱۷:۰۹

عضو هیئت علمی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا گفت: رشد و توسعه صنعت پتروشیمی در ایران قابل توجه است بطوری که می توا ن بهترین شرکت های ایرانی را در زمره شرکت های حوزه صایع پتروشیمی یافت و این شرکتها بسیار مبتکر و خلاقند و پذیرش مطلوبی در برابر ایده های جدید دارند.

پروفسور هانس اشنایدر عضو هیئت علمی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا و رئیس هیئت مدیره موسسه خدمات مدیریت کیفیت آلمان در حاشیه نشست تخصصی تعالی سازمانی در صنعت پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهارکرد::مدل EFQM بهترین مدل مدیریتی در دنیاست و به صورت خاص برای رویارویی با چالش های پیش رو در آینده تبیین و به روز شده است.

وی افزود: هیچ مدل دیگری در دنیا وجوئ ندارد که که قدر باشد به سازمان ها، آن هم از هر نوع، کمک کند تا به وسیله "خود-ارزیابی" (Self-assessment) و ارزیابی بیرونی (External assessment) بتواند هدف درست خود را برای مقابله با چالش ها در آینده را پیدا کند .

پروفسور هانس اشنایدر ادامه داد: این مدل نه تنها به صنعت پتروشیمی کمک می کند بلکه برای کمک به هر نوع صنعت دیگر مورد استفاده قرار می گیرد به شرط آن که به اندازه کافی پذیرای آن باشید؛ بنابراین سوال این است که مدیریت به چه میزان به این مدل پایبند است.

وی تصریح کرد: اولین قدم این است که خود-ارزیابی صورت گیرد تا بتوان فهمید که آیا هر سازمانی حوزه صنایع پتروشیمی در بازار اکوسیستم خود به درستی قرار گرفته است یا خیر و چرا اجرای این مدل برای صنایع پتروشیمی مهم است؟ زیرا با تمام اهداف در زمینه توسعه پایدار و نجات کره زمین، این صنعت به می بایست به سمت و سوی شیوه های نوین برود.

اشنایدر گفت: خوب است که این صنعت به توسعه دادن وایجاد یک انقلاب موثر بیاندیشد و باید گفت که چرا در ایران این اتفاق نیوفتد؟ کشور ایران به لحاظ علمی و سطح تحصیلات بسیار بالاست و دارای دانشمندان و مهندسان توانمندی است.

تعداد بازدید : ۹۲۱