کسب رتبه های برتر از سوی پتروشیمی ها در همایش ملی تقدیر از واحدهای صنعتی سبز

(چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹) ۱۲:۵۲

مجتمع های پتروشیمی موفق شدند رتبه های برتر در بخش های مختلف بیست و دومین همایش ملی تقدیر از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز را کسب کنند.

به گزارش خبرنگار نیپنا، در بیست و دومین همایش تقدیر از واحدهای صنعتی و خدماتی سبز کشور که از سوی سازمان حفاظت محیط زیست برگزار شد شرکت های پتروشیمی موفق به کسب رتبه های ممتاز در بخش های گوناگون شدند.

بر اساس این گزارش، 259 واحد برای شرکت در بیست و دومین همایش ملی تقدیر از واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز کشور، ثبت نام کرده بودند؛ که شامل 215 واحد صنعتی، دو واحد معدنی و 42 واحد خدماتی بودند؛ و پس از بررسی و ارزیابی ثبت نام کنندگان، پنج واحد صنعت برگزیده سبز، چهار واحد خدمات برگزیده سبز، 42 واحد صنعت سبز، یک واحد معدن سبز و 13 واحد خدمات سبز، انتخاب شدند.

از میان مجتمع های پتروشیمی درمنطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، شرکت پتروشیمی مارون به عنوان صنعت سبز برگزیده کشوری معرفی شد و پتروشیمی فن آوران ، پتروشیمی لاله ، پتروشیمی امیر کبیر ، به عنوان واحدهای صنعتی سبز  معرفی شدند.

همچنین از پتروشیمی های واقع در منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز در این همایش از پتروشیمی زاگرس به عنوان یکی از صنایع برگزیده کشوری تجلیل شد و از پتروشیمی پارس، پتروشیمی کاویان، ،  پتروشیمی پروپیلن جم، شرکت مبین انرژی خلیج فارس تقدیر شد.

در این همایش از شرکت پتروشیمی نوری به عنوان شرکت تاثیرگذار در عرصه محیط زیست استان بوشهر و از مدیر عامل شرکت پتروشیمی پارس نیز به عنوان شرکت برگزیده در طرح محیط یار قدردانی شد.

گفتنی است که پتروشیمی تبریز در این همایش موفق به اخذ گواهینامه سبز و نشان مدیریت سبز وپتروشیمی لرستان نیز موفق شد در میان واحد های برگزیده صنعت سبز کشور قرار گیرد و پتروشیمی ایلام نیز در میان برگزیدگان قرار گرفت.

تعداد بازدید : ۲,۱۹۵