پتروشیمی تبریز در میان برترین های محیط زیست ایران

(چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹) ۱۲:۰۱

پتروشیمی تبریز موفق به اخذ گواهینامه سبز و نشان مدیریت سبز شد.

به گزارش نیپنا به نقل از روابط عمومی پتروشیمی تبریز در مراسم سالیانه معرفی صنایع سبز کشور، پتروشیمی تبریز از سوی سازمان محیط زیست کشور موفق به اخذ گواهینامه سبز و نشان مدیریت سبز شد.

سازمان هایی که تمایل به دستیابی موفقیت پایدار در صحنه اقتصادی و اجتماعی را دارند، از طریق حضور در جایزه مدیریت سبز ایران مورد ارزیابی قرار می گیرند. مدل مدیریت سبز رویکردی است که به سازمان کمک می کند با انجام خود ارزیابی نقاط قوت و قابل بهبود خود را شناسایی نماید. این شرکت نیز با توجه به فعالیت ها و پروژه های متعدد زیست محیطی انجام شده در سال های اخیر ضمن تشکیل یک تیم تخصصی طی چند ماه در این فرآیند گام برداشت و با تهیه و ارائه یک اظهارنامه عالی، موفق به دریافت این گواهی نامه ها گردید.

شرکت پتروشیمی تبریز ضمن حضور در فرآیند پانزدهمین دوره جایزه مدیریت سبز ایران در سال ۹۹، بطور همزمان موفق به اخذ نشان مدیریت سبز سطح یک و گواهینامه سازمان سبز Green Organization Lable از بنیاد جهانی انرژی ENERGYGLOBE شد.

 

تعداد بازدید : ۳,۲۳۹