مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی خبر داد:

رشد تولید محصولات پتروشیمی در سال جهش تولید/ افزایش 9درصدی تولید

(سه شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹) ۱۲:۲۳

مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: پیش بینی می شود تولید انواع محصولات پتروشیمی تا پایان سال جاری به61 میلیون تن برسد و رشدی حدود 9 درصدی را نسبت به سال 98رقم بزند.

سیدجلال میرهاشمی در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهارکرد: ازابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه میزان تولید محصولات پتروشیمی به حدود56 میلیون تن رسیده است وتا پایان سال جاری این رقم به حدود 61 میلیون تن خواهد رسید.

وی با بیان این که تولید در سال گذشته بیش از55 میلیون تن بوده است گفت: روند تولید و فروش محصولات مختلف پتروشیمی با ظرفیت مطلوبی درحال انجام است وبا وجود برخی مشکلات با تلاش صنعتگران پتروشیمی کشورمان جهش تولید در سال جاری در صنعت پتروشیمی محقق شده است و پیش بینی می شود که رشدی حدود 9درصدی نسبت به سال قبل تحقق یابد.

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید براین که صنعت پتروشیمی ایران به عنوان یکی از صنایع مادرو از مهم‌ترین ارکان توسعه و موتور محرک بخش‌های گوناگون اقتصاد کشور است گفت: رویکرد شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره تولید، ایجاد تنوع در محصولات ، تامین خوراک صنایع داخلی و همچنین ارتقاء ارزش سبد محصولات تولیدی در این صنعت پیشرو است.

عرضه 2میلیون ویکصد هزار تنی کود اوره به بخش کشاورزی

مدیرکنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه، 600 هزارتن کود اوره بیشتری نسبت به مدت مشابه در سال 98 ازسوی مجتمع های پتروشیمی به بخش کشاورزی تحویل داده شده است و در مجموع 2 میلیون و یکصد هزار تن کود اوره از سوی واحد های پتروشیمی تحویل شده است تا در اختیار کشاورزان قرار گیرد که مقدار فوق معادل 100درصد تعهد تامین تا پایان بهمن است.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود میزان کود تحویلی تا پایان سال جاری به حدود 2.4 میلیون تن برسد .

تعداد بازدید : ۴۸۹