اعطای گواهینامه‌ صلاحیت‌ حرفه‌ای مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت به مدیر طر حهای NPC

(چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹) ۱۱:۲۱

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گواهینامه‌ صلاحیت‌ حرفه‌ای مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت را دریافت کرد.

به گزارش نیپنا، منتخبان در چهار گروه مدیران پروژه، رؤسا و سرپرستان ایمنی، بهداشت و محیط زیست، مدیران عمومی و اعضای کمیسیون‌های مناقصات و کمیته‌های فنی - بازرگانی، گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای خود را از مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت دریافت کردند.

بر پایه این گزارش، امیر وکیل زاده مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در این مراسم موفق به در یافت گواهینامه‌  سطح 4 حرفه مدیریت عمومی، صلاحیت‌ حرفه‌ای مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت شد.

این مراسم با حضور بیژن زنگنه، وزیر نفت، علی بیاتی، مدیر مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت و جمعی از معاونان وزیر نفت و دیگر مدیران ارشد برگزار شد، منتخبانی که دوره‌های تعریف‌شده را در مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت با موفقیت پشت سر گذاشته‌اند، در چهار گروه مدیران پروژه، رؤسا و سرپرستان ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)، مدیران عمومی و اعضای کمیسیون‌های مناقصات و کمیته‌های فنی - بازرگانی، معرفی شدند و گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای خود را دریافت کردند.

بر این اساس، ۲۵ گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای برای رؤسا و سرپرستان ایمنی، بهداشت و محیط زیست، ۱۶ گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای برای مدیران عمومی، ۲۸ گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای برای مدیران پروژه (هفت گواهینامه برای دوره سوم و ۲۱ گواهینامه برای دوره چهارم) و ۱۸ گواهینامه صلاحیت حرفه‌ای برای اعضای کمیسیون‌های مناقصات و کمیته‌های فنی - بازرگانی از سوی مرکز توسعه مدیریت صنعت نفت صادر شده است که به دلیل رعایت پروتکل‌های بهداشتی در مقابله با شیوع کرونا، در این مراسم تنها ۲۲ نفر به نمایندگی از مجموع منتخبان، گواهینامه‌های صلاحیت حرفه‌ای خود را دریافت کردند.

تعداد بازدید : ۷۶۷