نمایشگاه ایران پلاست محلی برای تلاقی امید

(چهارشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۹) ۱۵:۵۰

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: چهاردهیمن نمایشگاه ایران پلاست بهترین فرصت برای تبادل دانش دستاوردها و دیدگاه ها در مسیر توسعه صنعت پتروشیمی است.

امیر وکیل زاده مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حاشیه چهاردهمین نمایشگاه ایران پلاست در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهارکرد: خوشبختانه برگزاری این رویدا د سبب شده است تا امید و نگاه مثبت به اینده در میان فعالان صنعت پتروشیمی به ویژه صنایع پایین دستی پتروشیمی تقویت شود.
وی افزود: در طی برگزاری نمایشگاه امسال حضور نمایندگان مجلس، معاونان و مدیران وزارتخانه های مختلف  و نیز انجمن ها و تشکل های پتروشیمی همچنین بخش خصوصی در فضایی صمیمی و کارشناسی سبب شده تا همدلی و همگرایی میان فعالان صنعت در بخش های مختلف تقویت شود و در کنار آنان شرکت ملی صنایع پتروشیمی  حمایت های لازم را انجام می دهد.
 وکیل زاده با بیان اینکه  نمایشگاه ایران پلاست فرصت مناسبی برای ارائه آخرین فناوری ها و دانش روز در صنعت پلیمر و پلاستیک کشورمان  است گفت: هدف اصلی توسعه صنایع میانی و پایین دست پتروشیمی در جهت تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و در مسیر  تحقق برنامه های توسعه ای صنعت پتروشیمی ایران است.
تعداد بازدید : ۱,۰۲۸