مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس منصوب شد

(سه شنبه ۳۰ دی ۱۳۹۹) ۱۰:۰۴

معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکمی مدیر جدید شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را منصوب کرد.

به گزارش خبرنگار نیپنا، بهزاد محمدی معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در حکمی محمد رضا سمیعی مدیرعامل شرکت دماوند انرژی عسلویه را به عنوان مدیر جدید شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس را منصوب کرد.

دربخشی از این حکم آمده است: با عنایت به اهمیت راهبردی صنایع پتروشیمی منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و ضرورت مدیریت و کنترل اثر بخش شرایط اضطراری بدین وسیله جنابعالی  به عنوان مدیر شرایط اضطراری پتروشیمی های منطقه پارس منصوب می شوید.

انتظار می رود با بهره گیری و هدایت منابع و امکانات منطقه و برقراری تعاملات سازنده با شرکت های پتروشیمی و سازمان منطقه ویژه اقتصادی پارس، استقرار و اجرای سیستم یکپارچه سیستم مدیریت شرایط اضطراری در آن منطقه صورت پذیرد.

تعداد بازدید : ۱,۰۶۱