رشد حجم معامله محصولات شیمیایی در بورس کالا

(شنبه ۲۰ دی ۱۳۹۹) ۱۱:۰۸

محصولات شیمیایی هفته گذشته با افزایش چشمگیر حجم معاملات در بورس کالای ایران همراه شدند.

به گزارش خبرنگار نیپنا، بازار محصولات شیمیایی هفته گذشته به رغم تحرک ناچیز بازار مواد اولیه پلیمری، با رشد نرخ در داده‌های اثرگذار خود همراه شد. به طوری که حجم دادوستدهای انواع محصولات شیمیایی به بیش از 87.76 درصد نسبت به هفته ماقبل رسید.

معاملات هفته گذشته در بورس کالا برای محصولات پلیمری نوسان چندانی را تجربه نکرد و سعی کرد با تغییر جزئی در میزان عرضه، تقاضا و حجم معاملات هفته گذشته را به پایان برساند. این مسئله با وجود آن که نرخ پایه محصولات پتروشیمیایی که یکشنبه هفته قبل تنها با اثرگذاری میانگین بهای نیمایی دلار، کاهشی اعلام شد حاکی از آن است که متقاضیان رویه انتظاری را در پیش گرفتند تا رویداد جدیدی در بازار رخ دهد و همین کاهش اندک بهای ارز برای بازگشت آنها به بازار و تزریق رونق کافی نیست.

هفته گذشته به میزان 83 هزار و 223 تن از انوع مواد اولیه پلیمری در بورس کالا عرضه شد که در مقایسه با عرضه‌های هفته ماقبل از از افت 1.25 درصدی حکایت دارد. به رغم این کاهش ناچیز اما حجم عرضه ها هنوز هم در کانال بالای 80 هزار تن نوسان می‌کند که برای نهمین هفته متوالی می‌توان به عنوان ثبات در عرضه از آن یاد کرد. در برابر این میزان عرضه نیز تقاضایی به اندازه 72 هزار و 368 تن شکل گرفت که رشد 2 درصدی را نسبت به هفته ماقبل تجربه کرد. در نهایت تقابل عرضه و تقاضا سبب معامله 64 درصد از میزان عرضه‌ها شد و حجم دادوستدهای این محصولات به رقم 53 هزار و 199 تن رسید که رشد 3 درصدی را ثبت کرد.

اما در بازار محصولات پتروشیمیایی، داده‌های اثرگذار پس از یک هفته ریزش شدید، مجددا در هفته گذشته با افزایش چند ده درصدی همراه شدند. گویی بازار معاملات این محصولات به دنبال ثبت تغییر فازی جدی است. البته هنوز زود است که بخواهیم این افزایش را به عنوان رونق بازار تلقی کنیم چرا که نیاز است برای چندین هفته متوالی استمرار یابد و به نوعی بتوان گفت ثبات نسبی بر بازار حاکم شده است.

هفته گذشته حجم عرضه محصولات شیمیایی با 47.44 درصد رشد به میزان 490 هزار و 976 تن به ثبت رسید. در مقابل این میزان عرضه تقاضایی به اندازه 36 هزار و 963 تن شکل گرفت که نسبت به هفته ماقبل حکایت از رشد 75.82 درصدی دارد. در نهایت به میزان 31 هزار و 778 تن از انوع مواد اولیه شیمیایی در بورس کالا مورد دادوستد قرار گرفت که با افزایش 87.76 درصدی همراه شد

تعداد بازدید : ۹۵۲