عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان عنوان کرد:

عملکرد مطلوب شرکت‌های پتروشیمی در تامین مواد اولیه صنعت قطعه سازی

(چهارشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۹) ۱۱:۲۳

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان ضمن ابراز خرسندی از همکاری شرکت های پتروشیمی در تامین مواد اولیه این صنعت خواستار بهبود شرایط تامین مالی و گشایش خطوط اعتباری شد.

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان در گفتگو با خبرنگار نیپنا با بیان این که همکاری شرکت‌های پتروشیمی در تامین مواد مورد نیاز در صنایع قطعه سازی و خودروسازی هم به نفع اقتصاد کشور و هم به سود حمایت از تولید داخلی است، اظهارکرد: صنعت پتروشیمی عملکرد خوبی در حوزه کمک به مجموعه قطعه سازی خودروی کشور داشته‌اند که باید تداوم یابد.

درخواست گشایش خط اعتباری برای صنعت قطعه سازی

محمدرضا نجفی منش، با تاکید بر این نکته که شرکت‌های پتروشیمی همکاری خوبی با واحدهای قطعه سازی دارند، گفت: یکی از مشکلاتی امروز ما کمبود نقدینگی است، از این رو در صورتی که شرکت‌های پتروشیمی باتوجه به نیازمندی‌های ما بتوانند یک خط اعتباری ال سی ایجاد کنند گشایش‌های خوبی در این بخش خواهیم داشت.

وی افزود: شرکت‌های پتروشیمی و به ویژه خود صنعت پتروشیمی مواد متنوعی می‌توانند در اختیار قطعه سازان قرار دهند، ما می‌توانیم با همکاری یکدیگر داخلی سازی را گسترش داده و بسیاری از قطعات خودروسازی را در داخل کشور تولید کنیم که این مهم موجب کاهش ارزبری خواهد شد.

نجفی منش ادامه داد: همکاری و تعامل مستمر شرکت‌های پتروشیمی در تامین مواد مختلف مورد نیاز خوردوسازان و نیز قطعه سازان هم به نفع اقتصاد کشور و هم به سود حمایت از تولید داخلی است و می تواند مسیر توسعه اقتصادی و صنعتی کشور را هموارکند.

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان تصریح کرد: در مجموع با توجه به زیر ساخت های مطلوب در صنعت پتروشیمی ایران می توان گفت که شرکت‌های پتروشیمی عملکرد خوبی در حوزه کمک به مجموعه قطعه سازی خودروی کشور داشته‌اند که امیدواریم این عملکرد مناسب در آینده نیز تداوم یابد.

تعداد بازدید : ۴,۴۲۲