با هدف تنظیم بازار محصولات پتروشیمی

مجوز واردات پلی پروپیلن وPET صادر شد

مجوز واردات پلی پروپیلن وPET صادر شد
(یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۹) ۱۲:۵۱

کمیته تخصصی پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار مجوز واردات دو محصول مهم پتروشیمی را در استای تنظیم بازار صادرکرد.

به گزارش نیپنا، دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی اعلام کرد: به دنبال رقابت های ایجاد شده در بورس کالا در جریان معامله دو محصول پلی پروپیلن وPET ، کمیته تخصصی پتروشیمی کارگروه تنظیم بازار ، مجوز واردات این دو محصول مهم پتروشیمی که مورد نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی است را صادرکرد.

بر اساس این گزارش، تعدادی از مجتمع های پتروشیمی بر اساس مقررات و قوانین و با هماهنگی دفتر توسعه صنایع پایین دستی با هدف تامین کامل نیاز کشور اقدام به واردات خواهندکرد.

تعداد بازدید : ۱,۹۶۲