انتشار شماره جدید نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی

انتشار شماره جدید نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی
(چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۹) ۰۹:۲۴

یکصد و سی و هفتمین نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی ویژه مهر ماه منتشر شد.

به گزارش نیپنا؛ در این شماره گفتگو، مصاحبه با مجید علی محمدی، مدیرفنی و مهندسی هلدینگ انرژی سپهر، گزارش با موضوع توسعه هوشمند صنعت پتروشیمی ایران در مسیر تکمیل زنجیره ارزش ، جهان پتروشیمی با موضوع ارزیابی عملکرد صنعت پتروشیمی آمریکا: قیمت گذاری، حمل و نقل و عملکرد مالی ، مقالات با موضوع میزان مصرف انواع حامل های انرژی در صنعت پتروشیمی آمریکا منتشر شده است.

همچنین خوانندگان می توانند مطالب دیگری درباره منابع انسانی با موضوع گامهای رسید به تعادل جنسیتی در شرکت های پتروشیمی ، سرمایه گذاری با موضوع روند صعودی سرمایه گذاری در صنعت پتروشیمی آمریکا در دهه اخیر ، محیط زیست با موضوع میزان انتشار گازهای گلخانه ای توسط صنعت پتروشیمی ، بخش خصوصی با موضوع معرفی شرکت تولید مواد شیمیایی اکسون موبیل ، صنایع تکمیلی با موضوع صنعت تولید مواد شیمیایی تخصصی و سهم آن از صنعت پتروشیمی و بخش ترجمه عملکرد شرکت های خانوادگی: تاثیر جنسیت در سطح مدیریت- قسمت دوم را در این نسخه الکترونیکی مشاهده کنند.

خوانندگان می توانند  مطالب پیام پتروشیمی را در https://www.payampetro.irمطالعه کنند.

تعداد بازدید : ۲,۳۱۴