عمادی خبر داد:

تمهیدات راهبردی مقابله با کرونا در نیمه دوم سال

(دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹) ۱۰:۵۰

مدیرHSE و دبیر کمیته شرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: تمامی شرکت های پتروشیمی ملزم به رعایت دستورالعمل های ابلاغی برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا هستند.

داود عمادی مدیر HSE و دبیر کمیته شرایط اضطراری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار نیپنا اظهارکرد: با توجه به تداوم شرایط اضطراری ناشی از شیوع بیماری کرونا در کشور که تهدید جدی برای سلامت شاغلان و عملکرد صنعت است حفظ آمادگی صنعت پتروشیمی برای شش ماهه دوم سال به دلیل احتمال تشدید و همزمانی با بروز احتمالی سایر بحران ها ،ضروری است.

عمادی افزود: ضمن تداوم اجرای کلیه اقدام های پیشگیرانه ضروری است کلیه شرکت های پتروشیمی تمهیداتی از قبیل پیش بینی بودجه لازم جهت تامین امکانات و تجهیزات مورد نیاز، تامین مواد اولیه استراتژیک برای تولید ملزومات مقابله با بیماری توسط شرکت های تولیدی ذیربط، پیش بینی تمهیدات لازم جهت استمرار تولید شرکت ها، تامین وسایل حفاظت فردی لازم همچون ماسک و مواد ضدعفونی کننده و انجام اقدامات لازم جهت تامین واکسن فصلی انفولانزا را در دستور کار خود قرار دهند.

تعداد بازدید : ۱,۴۰۴