هدف گذاری برای تکمیل زنجیره ارزش در جهش های دوم و سوم صنعت پتروشیمی

(سه شنبه ۲۱ اَمرداد ۱۳۹۹) ۱۰:۴۰

ساخت و تکمیل طرح های توسعه ای پتروشیمی با توجه به دارا بودن ارزش افزوده بالا می تواند به تحولی بزرگ در صنعت پتروشیمی ایران منجر شود.

مدیر طرح های شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار نیپنا با تاکید بر روند مطلوب توسعه صنعت پتروشیمی در کشوراظهار کرد: تکمیل زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی به عنوان یک راهبرد مهم مورد توجه ویژه ای قرار دارد و در این مسیر تولیدی شدن طرح های جدید و نیزساخت واحد های پایین دستی درکنارآنها می تواند منجربه تولید محصولات نهایی و در نتیجه با لارفتن ارزش افزوده در تولید شود.

علی محمد بساق زاده افزود:صنعت پتروشیمی ایران با بهره گیری ازدانش و فناوری های نوین جهان و با تکیه بر کارشناسان و کارکنان متخصص و کارآمد خود مسیر توسعه را با شتاب می پیماید و با توجه به برنامه های پیش بینی شده ،در سال های آتی ایران به یک قدرت بزرگ پتروشیمی در سطح منطقه و جهان تبدیل می شود .

عضو هیئت مدیره شرکت ملی صنایع پتروشیمی با تاکید بر این که اکنون باید با همدلی و همکاری برای تحقق برنامه ریزی های انجام شده تلاش کنیم گفت: سیاست وزارت نفت و شرکت ملی صنایع پتروشیمی تکمیل زنجیره تولید محصولات پتروشیمی است و در این راستا همکاری هلدینگ ها و شرکت های توانمند ایرانی اثر بخش خواهد بود.

مدیر طرح های تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی ادامه داد: پتروشیمی امروزدرمسیر پیشرفت قرار گرفته است و این صنعت پیشرو T همگام با سرمایه گذاری های جدید می تواند با مشارکت بخش خصوصی ، بازار سرمایه و نظام بانکی کشور با شتاب بیشتری برای تحقق اهداف خود حرکت کند .

تعداد بازدید : ۲,۵۸۶