آرامش در معامله محصولات پتروشیمی بورس کالا

(یکشنبه ۱۹ اَمرداد ۱۳۹۹) ۱۲:۳۲

معامله انواع محصولات پلیمری و شیمیایی در بورس کالای ایران هفته گذشته با روندی آرام و بدون نوسان شدید انجام شد.

به گزارش خبرنگار نیپنا، حجم عرضه مواد اولیه پلیمری در بورس کالا با 11 درصد افزایش به 90 هزار و 905 تن رسید که این میزان عرضه پلیمری بیشترین مقدار از هفته منتهی به 2 خردادماه سال جاری تاکنون به شمار می رود. به رغم رشد غیرقابل انتظار حجم عرضه ها، میزان تقاضا با 12.79 درصد کاهش به 105 هزار و 743 تن رسید. این میزان تقاضای کاهشی که در برابر عرضه ها شکل گرفت، سبب افت 0.58 درصدی حجم دادوستدهای هفته گذشته در بورس کالا شد و تنها 64 هزار 963 تن از 90 هزار تن عرضه مورد معامله قرار گرفت. به طوری که 71.46 درصد از عرضه دادوستد شد که کمترین مقدار از هفته منتهی به 4 اردیبهشت ماه به شمار می رود.

براین اساس فعالن بازار اعتقاددارند که کاهش جذابیت خرید در بازار پلیمرهای بورس کالا به قابل روئیت است. زیرا در کنار آرام گرفتن بهای دلار آزاد در این قیمت های بالا، میانگین هفتگی نرخ دلار نیمایی عددی کاهشی بود که با تاثیر روی قیمت های پایه بورس کالا، از رشد آنها جلوگیری کرد و حتی در بسیاری از محصولات قیمت ها کاهشی شد. اینکه تداوم قیمت های کاهشی همچنان بر این بازار ادامه دار شود بحث های پیچیده ای است که بررسی شرایط آینده را می طلبد. اما دورنمای بازار محصولات پتروشیمیایی با این فرضیه همراه شده که تا ثبات مجدد بازار آنهم در مسیر این قیمت هایی که هنوز هم بالا محسوب می شوند، متقاضیان خرید با احتیاط معامله کنند. براین اساس در هفته های آتی تغییر فاز بازار محصولات پلیمری از کانال کاهش قیمت ها انتظاری است که دور از تصور نخواهد بود.

در بازار محصولات شیمیایی بورس کالا نیز 51 هزار و 761 تن انواع محصولات شیمیایی طی هفته گذشته عرضه شد که با افت 4.90 درصدی همراه بود. این میزان عرضه کمترین رقم از هفته منتهی به 5 تیرماه تاکنون است. همچنین در برابر این میزان عرضه تقاضای 41 هزار و 659 تنی شکل گرفت که با 6.91 درصد کاهش به ثبت رسید.

تقابل عرضه و تقاضا در تابلوی فیزیکی معاملات بورس کالا سبب دادوستد 35 هزار و 477 تن مواد اولیه شیمیایی شد که نسبت به هفته ماقبل با افت 2.2 درصدی همراه شد. این میزان حجم معاملات طی 3 هفته گذشته کمترین میزان به شمار می رود. به رغم کاهش حجم معاملات، 68.54 درصد از میزان عرضه های هفته گذشته مورد دادوستد قرار گرفت که نسبت به سه هفته ماقبل خود بیشترین میزان محسوب می شود.

تعداد بازدید : ۲,۵۱۱