روش های نوین تامین مالی طرح های صنعت پتروشیمی با تمرکز بر طرح های جهش سوم و پیشران

(چهارشنبه ۱ اَمرداد ۱۳۹۹) ۱۳:۲۷

مدیرسرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: استفاده از روش های نوین تامین سرمایه ( با تمرکز بر استفاده بهینه از بازار سرمایه) می تواند تامین مالی طرح های جهش سوم و پیشران صنعت پتروشیمی را شتاب بخشد.

به گزارش خبرنگار نیپنا، به منظور رفع چالش های تامین مالی طرح های صنعت پتروشیمی جلسه با حضور شرکت های تامین سرمایه، یکی از بانک های تجاری داخلی و مدیریت سرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی برگزارشد.

بر اساس این گزارش ، حسین علیمراد مدیرسرمایه گذاری شرکت ملی صنایع پتروشیمی در  جلسه با برخی مدیران نظام بانکی کشور و نیز مدیران عامل شرکت های تامین سرمایه با تاکید بر وجود ظرفیت های مختلف برای سرمایه گذاری در طرح های آتی صنعت پتروشیمی گفت: بایداز ظرفیت های موجود درنظام بانکی و نیز بازار سرمایه به بهترین شکل استفاده کرد.

وی افزود: سازوکار تشکیل صندوق های سرمایه گذاری پروژه و خصوصی در کنار انواع اوراق و صندوق های ETF جهت تامین مالی طرح های صنعت پتروشیمی با همکاری بانک های داخلی و شرکت های تامین سرمایه به بازار سرمایه در حال نهایی شدن است و با تداوم رایزنی ها به دنبال بهترین شکل جهت کارکرد مطلوب این صندوق هاهستیم و در این مسیر مشارکت و تعامل هلدینگ های پتروشیمی نیز اثر بخش خواهد بود.

علیمراد ادامه داد: باید با نگاهی ملی و با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود در کشور مسیر توسعه صنعت پتروشیمی را هموار کنیم و در این میان نظام بانکی و بازار سرمایه می توانند با توجه به قابلیت های خود بیش از گذشته نقش آفرین باشند

تعداد بازدید : ۲,۹۸۴