انتشار شماره جدید نشریه پیام پتروشیمی

(دوشنبه ۱۶ تیر ۱۳۹۹) ۰۸:۵۵

یکصد و سی و چهارمین نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی ویژه تیر ماه 99 منتشر شد.

به گزارش نیپنا؛ در این شماره مصاحبه با عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گزارشاتی با موضوع "پتروشیمی و شاگرد اولی در صنایع بزرگ کشور" و "سهم صنعت پتروشیمی در اقتصاد جهان"  و بخش دوم مقاله "جهش تولید در صنایع پایین دستی پتروشیمی، چالش ها و راهکارها" منتشر شده است.
همچنین خوانندگان می توانند مطالب دیگری درباره منابع انسانی با موضوع اشتغال در صنعت پتروشیمی آمریکا، سرمایه گذاری با موضوع تحلیل اهمیت سرمایه گذاری بر روی تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی ، محیط زیست با موضوع مخارج مربوط به حفاظت از محیط زیست، بهداشت و ایمنی در صنعت پتروشیمی آمریکا، بخش خصوصی با موضوع معرفی شرکت های پتروشیمی معروف دنیا: هلدینگ پتروشیمی اس. کی. اینوویشن، صنایع تکمیلی با موضوع تجارب کشورها در توسعه زنجیره ارزش در صنعت پتروشیمی: کشور آلمان بخش سوم را در این نسخه الکترونیکی مشاهده کنند.

بر اساس این گزارش، برای مطالعه نشریه الکترونیکی پیام پتروشیمی به آدرس www.payampetro.ir مراجعه کنید.

تعداد بازدید : ۳,۰۹۷