مقایسه صنعت پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و در 41 سالگی پیروزی شکوهنمد انقلاب

مقایسه صنعت پتروشیمی قبل از انقلاب اسلامی و در 41 سالگی پیروزی شکوهنمد انقلاب
(چهارشنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۸) ۱۰:۵۰

تعداد بازدید : ۲,۶۹۶