عضو اتاق بازرگانی تهران:

روند مطلوب توسعه صنعت پتروشیمی ایران در دوران انقلاب اسلامی

(دوشنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۸) ۱۲:۱۵

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: صنعت پتروشیمی، امروز با اتکا به نیروهای متخصص و بومی خود طی چهل‌ و یک سال اخیر روند توسعه خود را حفظ کرده است.

احمد صادقیان، عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در گفتگو با خبرنگار نیپنا،  با اشاره به وضعیت صنعت پتروشیمی کشور گفت: صنعت پتروشیمی ایران در مسیر پویایی قرار گرفته است و با اتکا به  نیروی انسانی کارآمد ایرانی توانایی عبور از محدودیت‌های بین‌المللی را دارد و طی چهل و یک سال گذشته توانسته روند توسعه خود را حفظ کند.

عضو کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید اتاق تهران افزود: با شدت یافتن تحریم‌های اقتصادی، صنعت پتروشیمی طلایه‌دار تامین نیاز‌های داخلی با اتکا به ظرفیت‌های کشور شد، در وهله نخست شرکت‌های پتروشیمی ضمن اعتماد به صنایع داخلی، بسیاری از پروژه‌ها را به بخش داخلی واگذار کرد که این اقدام سهم مهمی در افزایش خودباوری در کشور داشته است.

وی تصریح کرد: هرچند به دلیل محدودیت‌های بین‌المللی چالش‌هایی برای بسیاری از صنایع از جمله پتروشیمی ایجاد شد، با این وجود  شرکت‌های داخلی به جدیت در این حوزه فعالیت می‌کنند و بسیاری از پروژه‌ها از سوی شرکت های بخش خصوصی ایرانی به بهترین شکل ممکن در حال اجراست.

صادقیان افزود: باعرضه  محصولات مختلف پتروشیمی در داخل کشور و نیز صادرات پایدار بخشی از ارز مورد نیاز کشور از محل صادرات پلیمری و شیمیایی  تامین می شود،، همچنین باید بر این نکته تاکید کرد که شرکت‌های داخلی با نگاه اقتصاد مقاومتی می‌توانند از فشار‌های بین‌المللی عبور کنند.

عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: صنعت پتروشیمی نیازمند حمایت‌ از سوی دولت، مجلس ونیز حضور  بخش خصوصی واقعی است، با توجه به واگذاری صنایع پتروشیمی به بخش خصوصی، این بخش نیاز به حمایت دارد تا شاهد رشد و توسعه بیشتر در این حوزه باشیم.

تعداد بازدید : ۴۵۳